Regulamin

Regulamin zakupów:

1. Właścicielem sklepu internetowego "Twój Sklep" działającego pod adresem internetowym sklep.znp.edu.pl jest: Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – OUPiSFilia w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec,
ul. Legionów 9, NIP 526-000-18-84

2. Zamówienia w sklepie internetowym "Twój Sklep" można składać w Internecie na stronie internetowej sklep.znp.edu.pl oraz przekierowań ze strony www.znp.edu.pl i www.oupis.pl a także telefonicznie pod numerem telefonu 32/2665588 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) sklep@znp.edu.pl

3. Zamówienie w sklepie internetowym "Twój Sklep" może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych lub działa przez swojego przedstawiciela ustawowego lub dla niej ustanowionego (w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.

4. Sklep internetowy "Twój Sklep" realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium RP, które zostały złożone wyłącznie przez osoby wskazane w pkt 3 Regulaminu. W zamówieniu powinien być podany numer telefonu zarejestrowany w Polsce oraz niezbędne dane, wymagane przy procesie rejestracji w serwisie.

5. Oferta przedstawiona na stronie sklep.znp.edu.pl nie jest odzwierciedleniem stanów magazynowych i nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Oferta nie jest ofertą handlową wg Kodeksu Cywilnego

6. Zamówienie można złożyć na stronie sklep.znp.edu.pl korzystając z modułu "koszyka" i poprzez kliknięcie w opcję "Wyślij zamówienie". Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.. nr 133 poz. 833.). Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OUPIS ZG ZNP – Filia w Sosnowcu "Twój sklep" w celu jego realizacji.

7. Faktury VAT dołączane są do zamówień, dla których podano wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury. W przypadku rozliczeń pomiędzy ogniwami ZNP wystawiane będą Noty Księgowe.

8.  Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – OUPiSFilia w Sosnowcu dokłada należytej staranności,
aby strony sklepu internetowego www.sklep.znp.edu.pl jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Potencjalne rozbieżności będą korygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana
na skutek błędów czy opóźnień w aktualizacji cena towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianą dokonane przez producenta.

9. Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiSw Sosnowcu "Twój Sklep" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny na magazynie na skutek wyczerpania zapasów.
O zaistnieniu takiego przypadku, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. Za zamówione towary można płacić wyłącznie w formie przelewu bankowego na dane:
Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG -FilaOUPIS w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 9
Nazwa banku: ING Bank Śląski
Nr rach.: 35 1050 1360 1000 0023 5714 0769

Nabywca w tytule przelewu powinien zawrzeć numer zamówienia, który zostaje wyświetlony po wysłaniu zamówienia. Towar wraz z fakturą lub notą księgową zostanie wysłany po odnotowaniu wpłaty.

11. Termin dostawy wynosi 3-7 dni lub 14 dni roboczych (w zależności od ustaleń indywidualnych
z zamawiającym). Wyjątek stanowią towary, które są w danej chwili niedostępne. W tym przypadku termin dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu "Twój Sklep"

12. Dostawy produktów zamawianych w sklepie "Twój Sklep" realizowane są na koszt Nabywcy na terenie całego kraju przesyłką kurierską firmy kurierskiej K-Ex lub Pocztą Polską. W przypadku zmian kosztów przesyłki z różnych względów, Nabywca jest niezwłocznie informowany o tym fakcie telefonicznie
i ustalana jest kwota przesyłki.

13. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

14. Odbierając towar, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

15. Na chwilę obecną nie ma możliwości odbioru zakupionego towaru w siedzibie Zarządu Głównego ZNP
w Warszawie. Wyjątek stanowi pomnik „ławeczki szkolnej” zamówiony poprzez „Twój Sklep”, który ze względu na kruchość materiału może być odebrany tylko osobiście w siedzibie ZNP ZG OUPiS Warszawa

16. Składając zamówienie, Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

17. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Obsługa ciasteczek w serwisach ZNP